„Демократична България“ иска оставката на енергийния министър и окончателното спиране на АЕЦ „Белене“

0
1013

„Демократична България“ иска оставка на енергийния министър и окончателното спиране на АЕЦ „Белене“. Поводът за това е последното писмо на Европейската комисия, според което площадката за АЕЦ „Белене“ няма лиценз и България не може да избира икономически оператор, който да довърши проекта.

От партията заявяват, че трябва изцяло нова процедура по съгласуване на проекта с ЕК.

„Става ясно, че през 2019 г. ЕК е изпратила писмо до министър Петкова, в което изрично я е уведомила, че евентуалното възобновяване на проекта представлява нов инвестиционен проект и цялата процедура трябва да започне наново. В последното писмо ЕК демонстрира пълна приемственост по въпроса и заявява, че това е необходимо, за да може да се извърши всеобхватна оценка на новия проект и цялостното му съответствие с Договора за Евратом и вторичното законодателство по него…Въпреки това министър Петкова продължава да заблуждава обществеността и потенциалните инвеститори, че нотификацията от 2007 г. е в сила“, пишат от „Демократична България“ и питат кой ще плаща, ако някой от потенциалните инвеститори заведе дело за нанесени щети от невярна информация.

От партията отбелязват, че ЕК иска нова информация за проекта, тъй като районът на Белене се намира в сеизмично активна зона и с това твърденията на управляващите за липса на сеизмичен риск напълно се опровергават.

Те уточняват, че публикуването на поканата за заявяване на интерес за стратегически инвеститор в Официален вестник на ЕС по никакъв начин не означава, че ЕК е одобрила проекта, каквито внушения министър Петкова многократно е правила.

Партията заявява още, че обявеният от правителството необвързващ меморандум между Росатом, Фраматом и Дженерал Електрик за консорциум в рамките на процедурата за избор на стратегически инвеститор може да доведе до започване на производство за установяване на нарушение срещу България.