Окончателно от съда: Отпадна жалбата на Мая Манолова срещу кметския вот в София

0
1805
снимка: Pixabay

Върховният административен съд остави в сила решението на Административен съд София – град, образувано по жалба на Мая Манолова в качеството й на кандидат за кмет на София срещу резултатите от местните избори в столицата миналата година.

С него бяха потвърдени изборните резултати в София.

Върховните магистрати приемат в мотивите си, че решението на първоинстанционния съд е обосновано и правилно, а подадената срещу решението на АССГ жалба е неоснователна, съобщиха от ВСС.

Според върховните съдии АССГ задълбочено е изследвал фактическата обстановка, анализирал е събраните доказателства релевантни към предмета на спора и правилно е приел, че не са налице визираните основания за отмяна на изборните резултати в Столична община. Изводите на АССГ са основани върху подробно обсъждане и преценка на всички доказателства. Съобразена е спецификата на проведения избор и правилно са тълкувани и приложени относимите правни норми от материалния закон, релевантни за правилното провеждане и приключване на избора на кмет на Столична община. При извършената проверка за приложението на Изборния кодекс от АССГ не се установени визираните от касатора нарушения.

Решението на тричленния състав на ВАС по административно дело № 2769/2020 г. е окончателно.