Омбудсманът пита държавата: Защо минималната пенсия е под прага на бедност

13
29624

Омбудсманът Диана Ковачева препоръча да се намери механизъм, който да направи възможно актуализирането на най-ниската пенсия за осигурителен стаж и възраст да не е под линията на бедност.

Тя изпрати писмо до социалния министър Деница Сачева и до управителя на НОИ Ивайло Иванов.

„По данни на Националния осигурителен институт към момента размерът на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 219, 43 лв., при линия на бедността за тази година от 348 лева. От 1 януари 2020 г. линията на бедност ще бъде 363 лева, а от 1 юли 2020 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши на 250 лв.“, пише в становището си омбудсманът.

Повод за писмото на Ковачева са стотиците жалби, както и петиция от 1800 души до институцията на обществения защитник, в която граждани се оплакват именно от факта, че и с очакваното индексиране на пенсиите от юли 2020 година от 6.7 на сто, предвид ръста на цените и инфлацията, техните доходи ще бъдат под линията на бедността, а полученото увеличение те определят като крайно недостатъчно за реално подобряване на жизнения им стандарт.

„Предвид очакванията от страна на възрастните хора към компетентните държавни институции за предприемане на действия, които да им осигурят доходи за достойно съществуване, се обръщам към Вас с препоръката да се потърси правен механизъм, който да направи възможно актуализирането на пенсиите до нива, които да им гарантират достоен живот и да ги изведат от групата на хората, живеещи под прага на бедност. С надежда за лична ангажираност на представляваните от Вас институции очаквам да бъда информирана в разумен срок за вижданията Ви и действията, които ще предприемете за решаването на изложените проблеми“, завършва омбудсманът.

13 КОМЕНТАРИ

 1. НЕ Е ВЯРНО, ЧЕ РАЗМЕРЪТ НА МИНИМАЛНАТА ПЕНСИЯ Е 219.43 ЛВ. МНОГО ПЕНСИИ СА ДОСТА ПОД 200.00 ЛВ. ДОКОГА ЩЕ СЕ ЧУВАТ И ПИШАТ ЛЪЖИ?!

 2. Наистина, така е. Лъжа е, че минималната пенсия е 219, 43 лв. За пенсиониралите се преди 2006 г. нищо не се говори. Те като че ли не съществуват. Като че ли не заслужават достойно увеличение като останалите. Много хора със стаж получават под 200 лв. А колко висшисти и полувисшисти има със стаж над 30 г., които получават пенсия до 256 лв. и едва кретат.

 3. НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
  ПРЕЗИДЕНТ
  МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
  МИНИСТЪР НА ТРУДА и СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ
  НАЦИОНАЛЕН ОМБУДСМАН
  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
  МЕДИИТЕ

  НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ОБЯВЯВЯМЕ БЕЗСРОЧЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЯТА! Като европейски граждани се ползваме от препоръката на Комисията (ЕК) в
  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
  от 29 април 2004 година за координация на системите за ►C1 социална сигурност ◄

  ПОЗНАВАМЕ ПРАВАТА СИ по КСО, ВЪРХОВЕНСТВОТО на ЗАКОНА И ИСКАМЕ:
  1. Преизчисляване (осъвременяване) на всички пенсии законосъобразно по КСО на равен старт за в бъдеще! Или приравняване на пенсиите вътре по всяка професия. При „едноличния престъпен режим” пенсията се определяше на 70 – 80 % от заплатата, като сега е до 40 % в зависимост от годините трудов стаж. Последващо възстановяване съотношението заплата/пенсия! Възрастните хора сега сме подложени на геноцид! Само за последните 12 г. старите пенсии изостават средно с 30 % от предписанията по формулата на КСО. Оставени в бедност бяхме подложени на грабежи и убийства. Веднъж с отнемане на притежанията и спестяванията; после с взломните кражби.
  Единственото преизчисляване през 2007 г. беше на основа 398 лева среден доход и от тогава ни се подхвърлят трохи. Новоизлизащите в пенсия са в актуален размер, с което по кодекса е въведена дискриминация за старите и заварени пенсионери! ИНДЕКСИРАНЕТО води до дискриминация!
  Член 4 Равно третиране
  Освен ако друго не е предвидено в настоящия регламент, лицата, за които се прилага настоящият регламент получават същите обезщетения и имат същите задължения съгласно законодателството на която и да е държава-членка, както нейните граждани.
  Първо данъците отиват за държавните заплати и дълга, хвърчила и корабчета, после за пенсиите и социалните услуги. Така мисли българина добрал се до положение! цитати: „Окончателно и предколедно: До 3 заплати бонуси за спецсъдии и спецпрокурори, по една за останалите”. Данък сгради и такса смет „скача“ от 2021г. , за колите също; храната, водата и тока, и още и още.
  Време е за преизчисляване на пенсиите при тази база – министър на труда и социалната политика „Средната заплата за страната нараства с 11,8% и достигна 1249 лв.”!
  2. Решение за индивидуалният коефициент по КОО да бъде сумарен от месечните такива, който няма да влияе на всички останали пенсии, като се съобразяваме с изискванията на съществуващите правила за изчисляване заплатата при болест!
  Държавни представители предоставят работа на радиоактивна среда при укрита информация за икономия от предпазване и обезщетение. С инфлационни болнични по професионални болести от последната цяла година, моята пенсия е ограничена по политическата вина в галопиращата инфлация! „Специалистите” определят „временно трудоспособен”, когато по норматив се полага „група инвалидност”! Деца се раждат и майките също така страдат!
  3. Наследяване на цялата пенсия по първа линия!
  4. Ежегодно преизчисляване (осъвременяване) на всички пенсии!
  ГЛАВА 5 Пенсии за старост и пенсии на преживели лица
  Член 50 Общи разпоредби
  4. Ново изчисляване се извършва автоматично, когато изискванията на другите законодателства бъдат изпълнени или когато лицето поиска отпускане на отложеното в съответствие с параграф 1 обезщетение за старост, освен ако завършените по другото законодателство периоди вече са били взети предвид по силата на параграфи 2 или 3.
  Член 52 Отпускане на обезщетения
  1. Компетентната институция изчислява размера на дължимото обезщетение:
  Член 59 Преизчисляване и осъвременяване на обезщетения
  1. Ако начинът за определяне на обезщетенията или правилата за изчисляване се променят съгласно законодателството на държава-членка или личното положение на заинтересованото лице претърпи съответна промяна, която съгласно това законодателство ▼B 2004R0883— BG —01.05.2010 — 001.001— 36 би довела до осъвременяване на размера на обезщетението, преизчисляването се извършва в съответствие с член 52.
  2. Ако, от друга страна, поради повишаване на издръжката на живота или промени в равнището на доход или по други основания за осъвременяване, обезщетенията в съответните държави-членки се променят с процент или фиксирана сума, този процент или фиксирана сума се прилага пряко към обезщетенията, определени в съответствие с член 52, без необходимост от преизчисляване.
  5. Самотен (вдовец; разведен; ерген) пенсионер в справедливост да получава 1, 25 от своята пенсия. На времето имаше ергенски данък!
  6. Освобождаване от потребителска такса при посещение на лекар поне веднъж на всеки три или шест месеца и безплатни лечение и лекарства!
  7. Освобождаване от всякакви държавни и местни такси при търсене и защита на права пред администрацията и съда!
  8. Безплатно пътуване поне веднъж на всеки месец по цялата национална транспортна мрежа! За здраве и ефект на икономия от социални услуги.

  ОБСЪДЕНО И ПРИЕТО!

  ОТ ИМЕТО НА ПРОТЕСТИРАЩИТЕ ВРАЧАНИ. СОЛИДАРНИ!

  За ЧОВЕК, НИКОЛАЙ СТАТКОВ
  ГС „За ЧОВЕКА” – ВРАЦА

  • Те това което се случва не е дискриминация…,а откровено целенасочен дивашки_ГЕНОЦИД,за умишлено унищожаване на Българите!!!?В аналите на хилядолетното Ни житие, такава гавра с народа никога не е била, НИКОГА…!!!

 4. Омбудсмана да пита Държавата, защо и поради какви причини е дала правото на търговските дружества от енергетиката да изготвят свои закони за собствената си дейност, като заменят в незаконните общи условия за продажба на топлинна енвергия, императивната материалноправна норма „продажба, с фиктивната функция „доставка“ от технологичния процес „топлоснабдяване“

 5. Г-жоКовачева, приветсвам идеята ви да потърсите отговорност на лицата , от които зависи преизчислятането на пенсиите!Считам , че крайно време беше да се обърне внимание на този въпрос в България1Ако успеете да решите този важен въпрос ще виждаме във ваше лице истински защитник на правдата за справедлив и честен живот в страната ни Ние сме с вас и ако се нуждаете от подкрепа с вас сме !

 6. Политиката по доходите на ГЕРБ е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА…!!!
  .
  Конституция:
  „Чл. 28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.
  Чл. 29. (1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или УНИЩОЖАВАЩО отношение,…“
  КОЙ Е БЕДЕН…?
  1. Според Е.С., всеки който работи за по-малко от 1550 лева… е беден или просто СКОТ …! Във Франция народа се бунтува срещу намалените до 1 000 евро (2 000 лева) пенсии…!! За нормалните хора е ясно, че за да няма бедност, социалният минимум трябва да гарантира…!!!:
  – Възможност да се работи, елементарни социални връзки, общуване в рода, привързаност към друг човек, ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ХОРАТА…! Според хората в ЕС това са 1550 лева, но според нашите ГЕРБопитеци – 610 лв.
  .
  С по-малко доходи – ЧОВЕК „ОСКОТЯВА“, а в България това са 90% от хората…!
  .
  2. С доходи под 775 (според ЕС)… е застрашен човешкият живот…???
  НО…:
  – В България, според ГЕРБопитеците има БЕДНИ… три прага на ГЕРБопитешки УБИЙСТВА ЧРЕЗ ГЛАД…:
  – „социален минимум“ – според ГЕРБопитеците е 363 лв.
  – „физиологичен-минимум“ – 132 лв….
  – „гарантиран минимален доход“ – 65 лева…
  3. С по-горните доходи, които са просто различни нива на бедност и гладуване, НАЦИЯТА НИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДА и това е дифинирано като… ГЕНОЦИД…!!!
  .
  Ха сега кажете…
  – Като виждате каква бедност за българите ГЕРБопитеците узаконяват в Бюджета, за какво друго става дума освен за… узаконен ГЕНОЦИД…!!!
  .

 7. Атака постави темата отдавна, но без подкрепа и резултат в обществото, парламента, омбудсманките, синдикатите, правителството, неправителствените, правителствените, общинските, честните българи, протестърите, НИКОЙ!
  Направете справка!
  Сега се явява омбудсманка – революционерка!
  Четете, слушайте, гледайте, правете изводи!

 8. Движението за социална солидарност-Хасково дава предложение преизчисляването на всички пенсии да се извърши така,че съотношението лична пенсия/мин.(или средна)раб.запл.да се запазва такова,каквото е било в годината на пенсиониране.Напр.пенсионираш се с пенсия=0,675 от мин.(или ср.)раб.запл.в годината на пенсиониране и сега,след години пенсията ти пак да е=0,675 от тазгодишната мин.(или ср.)раб.запл.Всяка промяна на мин.(или ср.) раб запл.води до промяна на личната пенсия.Сега пенсиите са ограбвани.Пример-пенсия от 2009г.,която е равна на мин.раб.запл.в годината на пенсиониране сега е 2 пъти по-малка от мин.раб.запл.Т.е.ограбва се 50%от тази пенсия ежемесечно.Увеличаването само на мин.пенсии демотивира работещите да се осигуряват и те крият доходи,а самоосигуряващите се осигуряват само върху позволен минимум.Настояваме за справедливост!

 9. Нашият велик вожд Бойко Борисов ще Ви обясни. Нали с вяра и надежда гласувахте за него и партията геноцид,която унищожава нацията ни.

 10. Срамувам се, че за 35 години учителски трудов стаж и висше образование „заслужих“ 290.00 лева пенсия! Ето, заради това не искат да учат българските деца! Неграмотните бандити „заслужено получават“ мноого повече…

 11. Кога Националният омбудсман ще запита държавата:
  1. защо топлоснабдяването и правороздаването за него се основават на изготвен от Топлофикация и одобрен без правно основание от КЕВР апокрифен документ „Общи условия за продажба“.
  2. Защо Топлофикация и Съдът не прилагат законните общи условия – „Общи условия НА ДОГОВОРИТЕ за продажба на топлинна енергия по чл. 150 ЗЕ“, предмет на чл.21, ал.1, т.4 от Закона за енергетиката и чл. 126 от Наредба № 3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.
  3. с прилагане на апокрифния документ „общи условия за продажба на топлинна енергия“ са установени брутално беззаконие, робство и масово нарушаване на човешките права – до кога?

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, напишете Вашият коментар
Моля, въведете Вашето име