fbpx
Наименование на партия/коалиция или инициативен комитетПосредник /да-не/Предмет на договораСрок на договораМедияОбща стойност
/сума в лева без ДДС/
ВМРО-БНДНеМедийно отразяване на ВМРО-БНД в кампанията за Eвропейски избори 201926.04-26.05 2019 година„Пи Оу Комюникейшън” ООД,
сайт www.korektno.bg
5000
ПП ВоляДаБанер кампания26.04-24.05 2019 година„Пи Оу Комюникейшън” ООД,
сайт www.korektno.bg
1000

Договорите се публикуват в тридневен срок от тяхното подписване до обявяване резултатите от изборите.